Hoe werkt Personeelscontrole op Locatie?

Thumbnail Image

Opdrachtgever bepaalt de projecten

De opdrachtgever bepaalt de locaties van de projecten waar gewerkt wordt. Zo weet hij wie er waar aan het werk is en kan hij hiervan met real-time data rapportages maken.

Thumbnail Image

Uitvoerder beheert zijn project


De uitvoerder heeft elk moment van de dag een up-to-date overzicht wie er op zijn project aanwezig is. Geen rijen meer bij het aan- en afmelden en bij calamiteiten altijd een up-to-date precentielijst bij de hand.

Thumbnail Image

Werknemer installeert de app


De werknemer installeert de app. Deze app haalt automatisch de projecten op waar hij werkzaam is en registreert alleen zijn gegevens als hij zich binnen een project bevindt.

Wat doet de app?

Workflow Personeelscontrole op Locatie

De opdrachtgever of hoofd-aannemer maakt een project aan door op een digitale kaart 4 pointers te plaatsen. Hierdoor zijn de coördinaten bekend waarbinnen de werknemers werken en waar ze geregistreerd mogen worden.
De hoofd-aannemer voert zijn eigen personeel in en nodigd de onder-aannemers uit om ook hun personeel in te voeren.
De uitvoerder of projectleider koppelt de werknemers aan het project die daar mogen werken. Tijdens het invoeren kan de identiteit vastgesteld worden en de nodige documenten worden opgeslagen. Hierna kan er met 1 druk op de knop inlog-gegevens en download instructies verzonden worden aan de werknemer.
De werknemers die zijn ingevoerd installeren de app op de smartphone en drukken eenmalig op Start. Alle aan de werknemer gekoppelde projecten worden automatisch geïmporteerd in de smartphone app. Wanneer de app signaleert dat hij binnen de coördinaten van het project is worden tijd en locatie gegevens automatisch verzonden. Buiten de project coördinaten doet de app uit privacy overwegingen niets.
De ontvangen gegevens worden alleen gedeeld met personen of bedrijven waar deze gegevens voor zijn. Zo hoeven de werktijden van een ZZP’er die het werk voor een vast bedrag doet niet doorgegeven te worden aan de opdrachtgever. Maar hij komt wel op de presentielijst van het project. Daarentegen krijgt de aannemer wel de uren registratie voor de invorderingswet. Op deze manier worden de gegevens optimaal ingezet en wordt de privacy niet geschaad.
Projecten op locatie zijn hierdoor niet alleen veiliger en efficiënter maar ook een stuk overzichtelijker.
Rapportages op werknemers-, project- of bedrijfsniveau zijn met 1 druk op de knop met alle real-time en opgeslagen gegevens uit te draaien. Handmatig bijgehouden mandagen registers, schaduwboekhouding voor de invorderingswet van ZZP'ers of rapportages aan de opdrachtgever zijn in Personeelscontrole op Locatie allemaal geautomatiseerd.