Privacy policy

Wanneer u Personeelscontrole op Locatie van Ohneuz B.V. gebruikt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid

U kunt Personeelscontrole op Locatie op verschillende manieren gebruiken: om informatie te zoeken en te delen, met andere mensen te communiceren of nieuwe inhoud te maken. Wanneer u gegevens opslaat of bewerkt, bijvoorbeeld door een werknemer toe te voegen of aan te passen, worden deze gegevens gedeeld met de ketenpartners waar deze werknemer zicht meld om te gaan werken. We willen dat u bij het gebruik van onze services duidelijk kunt zien hoe uw gegevens gedeeld worden en op welke manieren uw privacy beschermt wordt.

Ons Privacybeleid uiteengezet

Welke gegevens er in Personeelscontrole op Locatie worden opgeslagen en waarom dit gebeurt. Hoe deze gegevens gebruikt worden. De keuzemogelijkheden die we bieden, waaronder hoe u gegevens kunt openen en bijwerken. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden, maar als u niet bekend bent met termen zoals cookies, IP-adressen, app’s en browsers, moet u eerst informatie over deze belangrijke termen lezen. Uw privacy is belangrijk voor Ohneuz. Daarom vragen we u (ongeacht of u een nieuwe of bestaande gebruiker van Personeelscontrole op Locatie bent) de tijd te nemen ons privacybeleid door te nemen. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Gegevens die we verzamelen op de publieke website

We verzamelen gegevens om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers, van het vaststellen van basisinformatie, zoals de taal die u spreekt en van welke locatie u onze site bezoekt. Wij gebruiken geen tracing cookies of andere cookies voor advertentiedoeleinden.

Gegevens die u verzameld op uw eigen portaal

Gegevens die u op uw eigen portaal invoert zijn van u, wij bewerken deze gegevens niet, wij verwerken deze gegevens alleen om aan u een dienst te kunnen leveren. Om Personeelscontrole op Locatie te kunnen gebruiken dient u de werknemers toe te voegen. Wanneer u dit doet, dient u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in de Personeelscontrole op Locatie omgeving van u . Elk bedrijf dat Personeelscontrole op Locatie heeft aangeschaft heeft een eigen serveromgeving waarop zij de gegevens kunnen bewerken.

Apparaatgegevens

We verzamelen apparaatspecifieke gegevens, zoals het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's en mobiele netwerkgegevens, waaronder het telefoonnummer. Ohneuz kan uw apparaat-ID's of telefoonnummer koppelen aan uw Ohneuz-account om betere ondersteuning te kunnen bieden.

Logbestandsgegevens

Wanneer u onze services gebruikt of inhoud bekijkt die wordt geleverd door Ohneuz, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten: IP-adres, gegevens over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzende URL. Cookies waarmee uw browser of uw Ohneuz-account kan worden geïdentificeerd aangevuld met eventueel Locatiegegevens.

Unieke applicatienummers

Bepaalde services bevatten een uniek applicatienummer. Dit nummer en informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de applicatie) kunnen naar Ohneuz worden verzonden wanneer u die service installeert of verwijdert of wanneer die service periodiek contact opneemt met onze servers, bijvoorbeeld voor automatische updates of het verzenden van geo-locatie als een werknemer zich binnen een project bevindt.

Lokale opslag

We kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op uw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag (waaronder HTML 5) en applicatie-gegevenscaches. Dit bijvoorbeeld voor als een werknemer met een smaptphone app op een locatie komst waar data verzenden niet mogelijk is. Nadat de opgeslagen gegevens zijn verzonden worden deze lokaal verzamelde gegevens lokaal verwijderd.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Personeelscontrole op Locatie gebruikt verschillende technologieën om gebruiksgegevens te verzamelen en op te slaan binnen uw eigen omgeving wanneer u uw portaal bezoekt, waaronder mogelijk het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of apparaat te identificeren. We gebruiken deze technologieën om gebruiksinformatie in te kunnen zien en Personeelscontrole op locatie te verbeteren.

Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Ohneuz en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere zoekresultaten.

We kunnen de naam die u voor uw werknemersprofiel opgeeft, gebruiken binnen de keten van gebruikers mits u zich persoonlijk heeft gemeld bij het samenwerkende bedrijf. Daarnaast kunnen we uw informatie geschiedenis vervangen die eerder waren gekoppeld aan uw werknemersprofiel, zodat u in al onze services op dezelfde manier wordt weergegeven. Als andere gebruikers al beschikken over informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd, kunnen we aan deze gebruikers uw werknemersprofiel weergeven, zoals uw naam, adres, email adres, werkgever en telefoonnummer.

Wanneer u contact opneemt met Ohneuz, leggen we uw berichten vast om te helpen bij het oplossen van problemen die u ondervindt. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze services, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Ohneuz-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw werknemersprofiel kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Ohneuz en de door Ohneuz geleverde diensten te verbeteren.

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Ohneuz verwerkt persoonlijke gegevens alleen op servers welke zich in Nederland bevinden.

Uw bedrijfs- en werknemers gegevens openen en bijwerken.

Wanneer u Personeelscontrole op locatie gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw bedrijfsgegevens en de persoonlijke gegevens van uw werknemers. Als die gegevens onjuist zijn, proberen we u te voorzien van manieren om deze gegevens snel bij te werken, tenzij we die gegevens moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

We kunnen verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Wanneer we u mogelijkheden kunnen geven voor het krijgen van toegang tot en het corrigeren van gegevens, doen we dit gratis, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen. We streven ernaar Personeelscontrole op Locatie te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u gegevens uit onze services heeft verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en gegevens niet uit onze back-upsystemen verwijderen.

Gegevens die gedeeld worden binnen de keten.

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten de keten van gebruikers, behalve indien u Personeelscontrole op Locatie in stand-alone modus gebruikt.

Binnen Personeelscontrole op Locatie wordt er de volgende gegevens gedeeld: We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Personeelscontrole op Locatie wanneer u zich gemeld heeft om daar werkzaamheden te verrichten.

De geolocatie van de werknemers wordt gedeeld binnen de keten als er een verhouding is geweest tussen de werknemer en de bedrijven binnen de keten. Bijvoorbeeld een opdrachtgever kan zien op welk project een werknemer is geweest en een werkgever kan van zijn eigen werknemer zien hoeveel uren hij op welke projecten aanwezig is geweest.
Statistieken met betrekking tot uw bedrijf en werknemersprofielen kunnen extern gedeeld worden om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Beperkingen kunnen dan opgelegd worden om gegevens te verwijderen of te bewerken of privacyinstellingen aan te passen.

Voor externe verwerking: We leveren persoonlijke gegevens aan uw ketenpartners zodat ze de gegevens kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Om juridische redenen delen we gegevens met organisaties om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen. Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken. De rechten, eigendom of veiligheid van Personeelscontrole op Locatie, onze gebruikers te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Ohneuz B.V. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in uw omgeving en binnen de keten zijn opgeslagen. In het bijzonder geldt het volgende: We coderen alle services met SSL. We voorzien u van authenticatie in twee stappen wanneer u uw portaal opent. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Ohneuz, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Naleving en samenwerking met toezichthoudende authoriteiten

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons Privacybeleid. We houden ons ook aan meerdere raamwerken van zelfregulering. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, waaronder lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is

Ons Privacybeleid is van toepassing op Personeelscontrole op Locatie dat wordt aangeboden door Ohneuz B.V., maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Wijzigingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het Privacybeleid). We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief dat u kunt raadplegen.